Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "OLPAK" Sp. z o.o.
38-300 Gorlice, ul. Kościuszki 39
Skład podatkowy numer: PL 35300021343
NIP: 738-000-54-72, REGON: 004400239
KRS Nr: 0000095744 Sąd Rejonowy Kraków Śródmieście XII Wydział Gospodarczy KRS
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 165.000 PLN

OLPAK - CENTRALA
SKLEP HURT/DETAL

38-300 Gorlice, ul. Kościuszki 39

tel/fax (018) 352 66 41
tel/fax (018) 354 04 80

e-mail: olpak@olpak.pl,

DZIAŁ HANDLOWY

38-300 Ropica Polska 338

tel/fax (018) 353 61 66
tel/fax (018) 353 55 65
tel/fax (018) 352 67 41
e-mail: handlowy@olpak.pl